October 31, 2011

In My Mailbox (2)

"In My Mailbox" is a weekly post hosted at The Story Siren and it's about what new books we got in the mail or we bought or got in the library or whatever this week.


If You Could See Me Now by Cecelia Ahern
Loves Me, Love Me Knot by Heidi Betts

Ok, I've bought those books a month ago while I was in Edinburgh. I loved the shop!! It was a shop that sold second hand books and they were so so cheap! I thought I was in heaven! Literally. If could I would have bought dozen of them! But I knew I will go to a flight to go back home so I couldn't have to much baggage :/ So I decided I will buy just two. It was difficult to choose just two but I somehow manage it ;) And so I bought those two. I haven't read them yet :) So I guess it counts for my mailbox anyway :)


October 29, 2011

Recenzija - Family Support, Family Income, and Happiness: A 10-Year Perspective

Raziskava preučuje vlogo dveh osrednjih vidikov družinskega življenja – dohodek in socialna podpora – pri napovedovanju sreče in spremembe občutka sreče v vsakdanjem življenju med 274 poročenimi odraslimi osebami v 10-letnem obdobju. Avtorji so uporabili hierarhično linearni model s katerim so raziskali odnos med dohodkom in občutkom sreče. Dohodek ima majhen pozitiven vpliv na občutek sreče, kateri se zmanjša, ko dohodek zvišamo. V nasprotju pa je družinska podpora, ki je bila merjena s tremi lestvicami, in sicer kohezija, izražanje čustev ter konfliktnost, pokazala veliko pozitivno povezavo s občutkom sreče, tudi po manipuliranju spremenljivke dohodka. Družinska podpora je veliko bolj korelirala z občutkom sreče, ko je bil dohodek nižji, kot pa ko je bil dohodek višji. Sprememba v družinski podpori je pozitivno korelirala s spremembo občutka sreče, medtem sprememba v višini dohodka ni povezana z občutkom sreče. Ugotovitve raziskave kažejo, da se občutek sreče lahko spremeni ter poudarjajo kako pomembno je raziskovanje vloge družinskih interakcij, ki takšno spremembo omogočajo.

V članku mi je bila najbolj všeč teza, ki zagovarja, da je podpora družine najboljši napovednik sreče v življenju posameznika tudi ko manipuliramo spremenljivko dohodka bodisi na nižjega bodisi na višjega. Pomembno je le, da ima posameznik zagotovljene osnovne biološke in socialne potrebe. Torej je podpora družine in socialnega okolja veliko bolj pomembna pri doseganju sreče in zadovoljstva v vsakdanjem življenju kot pa dohodek sam. Današnja kapitalistična družba pa nas želi prepričati ravno v nasprotno. Rezultate raziskave bi lahko aplicirala na slovenski narod, ki je relativno srečen v vsakdanjem življenju, ne glede na krizne ekonomske razmere, saj ima podporo družine in širšega socialnega okolja.

Kritična sem predvsem do tega, da je bilo v zajetem vzorcu relativno majhen procent posameznikov iz skupine nižjega socialno-ekonomskega statusa. Po tem takem bi lahko bili rezultati vpliva prihodkov na srečo v življenju nekoliko drugačni. V raziskavi bi bilo potrebno razširiti vzorec na več etničnih skupin ter predvsem več ekonomsko različnih vzorcev. Posledično bi bili rezultati bolj verodostojni in bi lahko sklepali na celotno populacijo. Testi, s pomočjo katerih so ugotavljali občutek sreče pri posameznikih, so bili bazirani na samooceni posameznika. Takšni rezultati bi lahko tudi bili posledica odgovarjanja s socialno zaželjenimi odgovori.


Misel, ki me je najbolj pritegnila, je ta, da se pozitivna povezava med denarjem in srečo občutno zmanjša pri višjih ravneh dohodka. To pomeni, da sta prihodek in sreča najmočneje povezana pri skupini z nižjo ravnjo dohodka. Višji dohodek pa korelira z le minimalnim povečanjem spremenljivke sreče v vsakdanjem življenju (Diener & Biswas-Diener, 2002). Posledično bi to pomenilo, da z zadovoljenimi osnovnimi biološkimi in socialnimi potrebami, so ljudje iz nižjega in srednjega ekonomsko-socialnega sloja veliko bolj srečni kot tisti iz višjega. Kar je zelo zanimiva ugotovitev glede na današnje kapitalistične razmere in sistem, ki nas želi prepričati, da je kapital najbolj pomemben. 


Članek ima veliko uporabno vrednost, saj so izvedli longitudinalno študijo, ki je trajala 10 let z relativno nizkim upadom udeležencev raziskave skozi leta. V raziskavi so avtorji uporabili različne teste za ugotavljanje občutkov sreče, družinske podpore, ki se je delila na kohezivnost, izražanje čustev ter konfliktnost v družinskih interakcijah. Raziskava je pomembna predvsem zato, ker nazorno prikazuje spreminjanje občutka sreče v vsakdanjem življenju skozi čas glede na dohodek in družinsko podporo.


Ključno sporočilo raziskave je, da denar le ni toliko pomemben zato, da so ljudje srečni v vsakdanjem življenju, temveč da je bolj pomembna podpora družine in socialnega okolja za naše vsakodnevno blagostanje.

Vir

North, R. J., Holahan, C. J., Moos, R. H. and Cronkite, R. (2008). Family Support, Family Income, and Happiness: A 10-Year Perspective. Journal of Family Psychology. 22(3):475-483.


Študent/ka psihologije in ostali obiskovalci! 
Če boš to objavo uporabil/a, kot vir za svoje poročilo, to delaš na lastno odgovornost. Vsa objavljena poročila so na internetu zgolj zato, ker sem menila, da je malo škoda, da toliko truda in dela vidi le profesor, jaz in prijateljica, ki mi popravi pravopisne napake. 
Vseeno pa prosim, da če ti je že prišlo prav pri pisanju svojega poročila, da odspodaj pustiš svoj komentar, kakšno se ti je zdelo poročilo oz. kritika oz. whatever ;) Ali preprosto: Hvala.
Lp.
PS. Statistika bloggerja je ena lepa stvar.

October 27, 2011

Waiting on Clockwork Prince by Cassandra Clare


"Waiting On" Wednesday is a weekly event hosted by Breaking the Spine to shine a spotlight on upcoming releases that we're eagerly anticipating.

Clockwork Prince (The Infernal Devices #2) by Cassandra Clare
497 pages
Margaret K. McElderry Books, to be released in December 6th 2011

In the magical underworld of Victorian London, Tessa Gray has at last found safety with the Shadowhunters. But that safety proves fleeting when rogue forces in the Clave plot to see her protector, Charlotte, replaced as head of the Institute. If Charlotte loses her position, Tessa will be out on the street and easy prey for the mysterious Magister, who wants to use Tessa's powers for his own dark ends.
With the help of the handsome, self-destructive Will and the fiercely devoted Jem, Tessa discovers that the Magister's war on the Shadowhunters is deeply personal. He blames them for a long-ago tragedy that shattered his life. To unravel the secrets of the past, the trio journeys from mist-shrouded Yorkshire to a manor house that holds untold horrors, from the slums of London to an enchanted ballroom where Tessa discovers that the truth of her parentage is more sinister than she had imagined. When they encounter a clockwork demon bearing a warning for Will, they realize that the Magister himself knows their every move and that one of their own has betrayed them.
Tessa finds her heart drawn more and more to Jem, though her longing for Will, despite his dark moods, continues to unsettle her. But something is changing in Will; the wall he has built around himself is crumbling. Could finding the Magister free Will from his secrets and give Tessa the answers about who she is and what she was born to do?
As their dangerous search for the Magister and the truth leads the friends into peril, Tessa learns that when love and lies are mixed, they can corrupt even the purest heart.
- Goodreads.com description
OMG I can't wait to read this book!! And see how Tessa will handle everything! And most of all I hope Will will start to behave in a normal way, bacause the end in Clockwork Angel - I would have punched him in the face (and it may be somewhere else too) for what he said to Tessa! What a jerk!! So yeah, I hope for him that he'll get better in this book. 
About Tessa's family, this is getting more intresting everyday!! I hope Magnus Bane will be in the story a lot. I love that guy! :D He's so funny!
What about you? What book are you so eager to read? :)

October 26, 2011

Top Ten Books Perfect For Reading Around Halloween

It's Top 10 Tuesday (hosted at The Broke and the Bookish) and the topic is 
Top Ten Books Perfect For Reading Around Halloween

Ok, when I think of Halloween I think of witches, vampires, fallen angels, ghosts and stuff like that :) So this is my list :)

1. Unforgiven by Barbara J Hancock
A nice romantic story of a vampire and a girl who fights vampires.

2. Marked by P.C. and Kristin Cast
A story of a girl Zoey who became a Vampire and from that moment all her life change. She moves to a Vampire school - The house of the Night and there is where the adventures begin.

3.  Fallen by Lauren Kate 
A story of a girl named Lucinda who moved to a school with kinds with problems, after her boyfriend died and whole her city thinks she killed him. I the new school she meets a guy named Daniel..

4. Hush, hush by Becca Fitzpatrick
Nora is a normal girl who goes to school. She has all great grades. One day the Prof of Biology thinks he should switch the sitting position of the students. Nora got to sit close to a boy named Patch. And here the story begins..

4. Shiver by Maggie Stiefvater 
Grace loves wolves. A lot. She is actually in love with a wolf. But is the wolf really just a wolf?

5. The Clockwork Angel by Cassandra Clare 
Tessa moved from America fo England to her brother. But at the port, there is someone else waiting for her..

6. A Need So Beautiful by Suzanne Young
A nice story about a girl who wants to be remembered..

7. Before I Fall by Lauren Oliver
A story so beautiful about the greater good and doing the right thing.

For the last three, I seriously have no idea anymore :P

What about you? Which book did you put on your list for Halloween reading? 

October 23, 2011

My Read-A-ThonTitle of book(s) reading since last update: The Iron Knight

Number of books read since you started: amm 0

Pages read since last update:  25

Running total of pages read since you started: 25

Amount of time spent reading since last update:  50 minutes

Running total of time spent reading since you started:  50 minutes

Mini-challenges completed: Introduction meme, Book puzzle, Top 5, Re-reading.

Other participants you’ve visited:  huh all the blogs on letter K and L on 
http://readathoncheerhq.wordpress.com/reader-lis/.

Amount of time spent cheering since last update:  120 minutes

Running total of time spent cheering since you started:  290 minutesWhat I've eaten/drunk: Water. Lots of water.


It's 7am in the morning and I don't see the letters anymore. I will continue when I wake up!


Happy reading! Hope the tiredness haven't catch you yet!

Re-Reading Mini-ChallengeHere is a list of my favorite re-reads:


1. Shadow Kiss by Richelle Mead
2. Blood Promise by Richelle Mead
3. City of Glass by Cassandra Clare
4. New Moon by Stephanie Meyer
5. Hush, Hush by Becca Fitzpatrick
6. City of Ashes by Cassandra Clare
7. Breaking Dawn by Stephanie MeyerNinth mini-challenge Book Sentence

This challenge is hosted at Midnight Book Girl. It's a simple challenge, using the books you have in your home and make a complete sentence out of the book titles.  Take a picture.  You must use at least 3 books and use ONLY the titles.  It doesn't have to make perfect sense, but in order to make it fun and challenging you can't add words.

It's awesome!! I love this one! It's just that it's 5am and everyone home is sleeping so I can't make too much noise. So I will do it tomorrow! 


And like I promised ;)
If you could see me now. Awakened. Loves me, loves me knot.

Sixth mini-challenge Top 5

This challenge is hosted at Lisa's world of book - What are the 5 books you are looking forward to in the next few months or really into next year. 

Definitely on the top of the list!! I can't wait for this book to come out! I need to see what happened to Jace and will Clary hanndle it! I think this book will be AMAZING!
This book - I love the title! So I can't wait for it to come out! :)
OMG the end of the third book left my mouth hang open! I need to see what will happen next!
More I want more about Moroi, Dhampires and Srigoys! :)

And last but not least - The last book of the serie Hush, hush.

Happy reading guys!!

Third mini-challenge Book Puzzle

This mini-challenge is hosted at One Librarian's Book's Reviews.Can you guess the title of the book I am reading?

First mini-challenge1)Where are you reading from today? 
Lucija, Slovenia


2)Three random facts about me… 
I am blond, I am a student of psychology, my favourite character ever is Rose Hathaway (Vampire Academy) 


3)How many books do you have in your TBR pile for the next 24 hours? 
Huh I read really slow so I guess one will be enough ;)


4)Do you have any goals for the read-a-thon (i.e. number of books, number of pages, number of hours, or number of comments on blogs)? 
I was cheering a lot in the evening and I am happy I got trough all the blogs of my section :)) yeeeey :) The goal for books... Finish The Iron Knight today! :)


5)If you’re a veteran read-a-thoner, any advice for people doing this for the first time?Actually it's my first time at read-a-thon and I simply LOVE IT! :)Read-A-Thon is here!!

OMG finally the day had come! Read-A-Thon is here :) 


Today was such a crazy day. Seriously. Yesterday we went out to a party. God, I was so so drunk. Ohh my God. My friend got into a fight. We went home to check his nose and when I opened the closet I actually got hit into a hanger. Awful. Totally totally awful. So yeah we woke up this morning - he with a almost broken nose and me with a almost black eye. Yeahh awesome party. Dohh. And Ohh my God, what a hangover!! :/ Not to mention the pain in the eye. :/ I couldn't get to a computer with internet connection and we went home - I came home around 7pm. So i actually started my Read-A-Thon Cheerleading a bit late. But rather later that never :P And belive me.. Cheerleading is exhausting. I've been cheering blogers for two hours now (and a bit less then one hour when I came home) and I am so so tired :P But it was so so fun!! :) I was running on blogs, checking their progress with the reading. :) It's great! There are some mini challanges that I will pick up as well :) I'll post them when I come home :) This is such a great experience!! I totally love it!! People are having such a great time :) And me as well :P 


Ok, it's 3.30am in here. Screw  it! I'm not going to sleep. I am too excited with everything going on to go to sleep. I'll sleep tomorrow ;) I'll do some mini challanges backwards, because I couldn't get to the computer for most of the day. :)

October 21, 2011

Quotes

I will be participating in the event Read-A-Thon this Saturday 22-October-2011. I will be a Cheerleader :D My team's name is Golden Grahams. How cool is that? :P I can't wait!! So the point is cheering people on blogs and on twitter to enjoy their reading. So I need to come out with an idea how to do that. And I was thinking... I LOVE quotes! I've always loved quotes from books, movies, so cool internet sites. So I said "Why not?" I think it's a great idea. I've been searching the internet today and found this incredible site with quotes about books. I posted some that I really really like. And then I will choose one or two of them which I'll use to cheer people while reading on Read-A-Thon. 

Books let us into their souls and lay open to us the secrets of our own.  ~William Hazlitt

You know you've read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.  ~Paul Sweeney

Books can be dangerous.  The best ones should be labeled "This could change your life."  ~Helen Exley

"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.  ~François Mauriac

Books are a uniquely portable magic.  ~Stephen King

Except a living man there is nothing more wonderful than a book!  A message to us from the dead, - from human souls whom we never saw, who lived perhaps thousands of miles away; and yet these, on those little sheets of paper, speak to us, teach us, comfort us, open their hearts to us as brothers.  ~Charles Kingsley

To read a book for the first time is to make an acquaintance with a new friend; to read it for a second time is to meet an old one.  ~Chinese Saying

No entertainment is so cheap as reading, nor any pleasure so lasting.  ~Mary Wortley Montagu

A blessed companion is a book, - a book that, fitly chosen, is a lifelong friend,... a book that, at a touch, pours its heart into our own.  ~Douglas Jerrold

This nice and subtle happiness of reading, this joy not chilled by age, this polite and unpunished vice, this selfish, serene life-long intoxication.  ~Logan Pearsall Smith

I so so love them!! 
The site I used: Quote Garden


October 20, 2011

Waiting on The Statistical Probability of Love at First Sight by Jennifer E. Smith


"Waiting On" Wednesday is a weekly event hosted by Breaking the Spine to shine a spotlight on upcoming releases that we're eagerly anticipating.

The Statistical Probability of Love at First Sight by Jennifer E. Smith
256 pages
Poppy, to be released in January 2nd 2012

Who would have guessed that four minutes could change everything?

Today should be one of the worst days of seventeen-year-old Hadley Sullivan's life. She's stuck at JFK, late to her father's second wedding, which is taking place in London and involves a soon to be step-mother that Hadley's never even met. Then she meets the perfect boy in the airport's cramped waiting area. His name is Oliver, he's British, and he's in seat 18B. Hadley's in 18A.

Twists of fate and quirks of timing play out in this thoughtful novel about family connections, second chances and first loves. Set over a 24-hour-period, Hadley and Oliver's story will make you believe that true love finds you when you're least expecting it.
 

- Goodreads.com description

OMG this book seems so so great! I mean the title is just AMAZING and the cover is so so beautiful. And the story have this british hottie guy names "Oliver" and woow. I can't wait to read this book!


October 19, 2011

Top Ten Books I Read Because Of The Cover Or Title

It's Top 10 Tuesday (hosted at The Broke and the Bookish) and the topic is
Top 10 Books with Covers or Titles That Made Me Read Them

1. Vampire Academy by Richelle Mead
Ok, this is a Slovenian Cover, if you were thinking that you've never seen it before ;) It was special for Slovenia I guess. It was the summer of 2010 when my mum discovered this series. In that time I was really into Twilight so I haven't paid attention to anything else. And then she started pushing me into Vampire Academy, and I was like "Mum seriously" and she was like "Nea you'll see, you'll love it. I think you'll like more than Twilight". "HUH? Impossible". I mean seriously, I was rereading Twilight for the whole year that I have spent in Erasmus - so yeah, you can kind of get my point. When I saw the cover and everything and decided to give it a try. Honestly? I haven't picked up Twilight since then. I was reading and reading and laughing and crying and oooh Rose <3. My mum then told me Rose reminded her of me. Funny I felt the same :P After all this time I am still thinking if maybe my awful Erasmus would have been different if I would have been reading Vampire Academy instead of New Moon over and over again. Probably.

2. City of Bones by Cassandra Clare
OMG have you seen this BODY?! Definitely to pick up and start reading. Seriously - he is like a GOD. And it was a series which I was also looking for. City of Bones, City of Ashes, City of Glass and so on.. I loved it! I like this sequel of same titles and yet different. After Vampire Academy I've thought that I will never find a series like that. And here it was! I loved it!! Jace <3


3. The Girl With The Dragon Tattoo by Stieg Larsson
This is the Italian cover. I was in Rome visiting my favourite place on the planet and I was staying with some friends of my parents. I the last days I've seen this book lying around the house. I took a look at it.. It was interesting. The title I mean - The Italians translate it in Men which hates the women. I thought it was psychological. Booh I didn't know. And I've picked it up and started reading. I had 3 days left in Rome so I needed to be quick. This book was shocking. Seriously, I mean I liked it but still, it was a book that got me pretty badly. My last night in Rome I haven't sleep at all - I was reading it :P I've finished it at 7 am in the morning lol. The night after that I left Rome. When I came back home I bought The girl who played with fire ;)

4. Chosen by P.C. and Kristin Cast
Well, my mum bought the book - the first one in Slovenian and then another one in English. And she told me that she bought the first book in both languages. I said ok and I took the one in English and I liked the cover. I wasn't paying much attention.. and after I finished Chosen I kind of figure out that I was reading the 3rd one instead of the first. Dooh. What I was supposed to do then? I was reading on the 4th one and so one :P I haven't read the first and the second at all. And actually had stopped in the middle of Awakened - Zoey disappointed me so much when she kind of gave up, that I left the book there for, huh, 6 months I guess. Maybe those days I will pick it up again. Maybe.

5. The Iron Fey by Julie Kagawa
OMG look at these covers!! They are just AMAZING. The pattern is so so great and the colors? Oh my God seriously I love it. And the eyes woow. How can someone after seeing those covers refuse to read these books? Impossible ;)

6. Before I Fall by Lauren Oliver


Ohh, look at this cover! It's so so beautiful. I love those eyes. And also the title. So I've picked it up and the book was just amazing! 
7. Epic Fail by Claire LaZebnik
Ohh I loved this title!! I've seen it on other blogs I was eager to read it. I wanted to see this WooW EPIC FAIL. But when had read the book.. well I can say there wasn't THAT epic fail at all. I think the title is a bit exaggerated. But I liked the story :)
8. Fallen by Lauren Kate
I loved this cover! The dress is so waaaw. The twilight with that blue colors. And that long hair - even if let's face it - Lucinda has short black curls. I've found it a bit odd, but then again I guess long black hair on the cover makes a bigger impression. I liked the story of the first book the most.
9. Ten Things We Did (And Probably Shoudn't Have) by Sarah Mlynowski
Ok, everyone can admit with me that THIS title is just amazing! I mean it gets your attention if you want it or not. It's just that great. And the story is wooow. The prologue is so so funny and you actually get through the whole book before you understand how everything happened to come to the prologue again. "See you soon princess!" "Yeah, I am a dead princess" haha it was just that funny!

10. Huh, on the 10th one I didn't know what to put - so I decided to put books I will definitely read because I saw the cover or read the title or both! ;)
- Unearthly by Cynthia Hand
Straight Line To My Heart by Bill Condon
Statistical Probability Of Love At First Sight by Jennifer E. Smith
Die For Me by Amy Plum


What about you? Which book cover do you like the most?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...